Đăng nhập NÂNG CAO TINH THẦN TỰ HỌC - HỌC ĐỂ KHẲNG ĐỊNH MÌNH

Thông báo học sinh khối 10 năm học 2024-2025


Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm học 2024-2025:NV1: 28,75; NV2: 32,25


Stt Thời gian Nội dung thông báo Ghi chú
1 8h30, ngày 01/8/2024 Học sinh Khối 10 năm học 2024-2025 tập trung tại trường THPT Hoàng Văn Thụ, cơ sở 1 số 2, Hòn Chồng để nghe phổ biến việc lựa chọn môn học và chuyên đề. Học sinh tham khảo các tổ hợp môn lựa chọn, chuyên đề học tập bảng phía dưới.
2 Từ 7h00, ngày 02/8/2024 đến 17h00, ngày 10/8/2024. Học sinh Khối 10 đăng ký môn lựa chọn và chuyên đề học tập - Học sinh xem mã học sinh của mình được nhà trường cung cấp dán tại bảng thông báo.
- Trên trang Website: hvthu.edu.vn, học sinh nhấn vào "Đăng nhập".
- Tên đăng nhập: hs+ Số báo danh. Mật khẩu là 123456. Ví dụ: hs120001
3 7h00, ngày 12/8/2024 Công bố danh sách xếp theo lớp 10 theo tổ hợp môn (Dự kiến)

Môn lựa chọn và chuyên đề học tập Khối 10, năm học 2024-2025

Stt Tên tổ hợp Các môn bắt buộc Môn lựa chọn Chuyên đề học tập Số lớp dự kiến Ghi chú
1 TH1 Toán, Văn, Anh, Lịch sử, QPAN, GDTC, GD Địa phương, HĐ trải nghiệm HN Lý, Hóa, Sinh, Tin Toán, Lý, Hóa 4 đến 5 lớp
2 TH2 Toán, Văn, Anh, Lịch sử, QPAN, GDTC, GD Địa phương, HĐ trải nghiệm HN Hóa, Sinh, Công nghệ công, Tin Toán, Hóa, Sinh 1 đến 2 lớp
3 TH3 Toán, Văn, Anh, Lịch sử, QPAN, GDTC, GD Địa phương, HĐ trải nghiệm HN Địa, GDKT&PL, Công nghệ nông, Tin Văn, Sử, Địa 1 đến 2 lớp
4 TH4 Toán, Văn, Anh, Lịch sử, QPAN, GDTC, GD Địa phương, HĐ trải nghiệm HN Lý, Hóa, GDKT&PL, Công nghệ công Toán, Lý, Sử 3 đến 4 lớp Tăng 1 tiết môn Tiếng Anh
5 TH5 Toán, Văn, Anh, Lịch sử, QPAN, GDTC, GD Địa phương, HĐ trải nghiệm HN Lý, Hóa, Địa, Công nghệ nông Toán, Văn, Địa 3 đến 4 lớp Tăng 1 tiết môn Tiếng Anh

Danh mục sách giáo khoa Khối 10 sử dụng năm học 2024-2025

Môn Tên sách Tác giả Nhà xuất bản
Toán
Toán 10, Tập một (Chân trời sáng tạo) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Toán 10, chuyên đề học tập (Chân trời sáng tạo) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn
Ngữ văn 10 tập một (Chân trời sáng tạo) Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 10 tập hai (Chân trời sáng tạo) Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 10 chuyên đề học tập(Chân trời sáng tạo) Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global Success Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Vật lý
Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Vật lí 10 Chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Hóa học
Hóa học 10 (Cánh Diều) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Hóa học 10 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Sinh học
Sinh học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Sinh học 10 chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Lịch sử
Lịch sử 10 (Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên) Đại Học Sư phạm
Lịch sử 10 chuyên đề học tập (Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên)) Đại Học Sư phạm
Địa lí
Địa lí 10 (Cánh Diều) Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) Đại học sư phạm
Địa lí 10 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) Đại học sư phạm
Giáo dục kinh tế và pháp luật
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh Diều) Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên) Đại học Huế
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên) Đại học Huế
Tin học
Tin học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Tin học 10 định hướng tin học ứng dụng(Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp(Kết nối tri thức với cuộc sống) Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Công nghệ
Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Cánh Diều) Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên) Đại học Huế
Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Cánh Diều) Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên) Đại học Huế
Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Quốc phòng an ninh Giáo dục quốc phòng an ninh Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ biên), Lê Hoài Nam ( Chủ biên) Đại học sư phạm
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Cánh Diều) Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên) Đại học sư phạm
Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Cánh Diều) Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên) Đại học sư phạm
Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Cánh Diều) Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên) Đại học sư phạm
Giáo dục thể chất 10: Đá cầu (Cánh Diều) Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên) Đại học sư phạm

Danh mục sách giáo khoa Khối 11 sử dụng năm học 2024-2025

Môn Tên sách Tác giả Nhà xuất bản
Toán
Toán 11, Tập một (Chân trời sáng tạo) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Toán 11, Tập hai (Chân trời sáng tạo) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Toán 11, chuyên đề học tập (Chân trời sáng tạo) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn
Ngữ văn 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 11 chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh Tiếng Anh 11 Global Success Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Vật lý
Vật lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Vật lí 11 Chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Hóa học
Hóa học 11 (Cánh Diều) Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Trung (Chủ biên) Đại học sư phạm
Hóa học 11 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Trung (Chủ biên) Đại học sư phạm
Sinh học
Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Sinh học 11 chuyên đề học tập(Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Lịch sử
Lịch sử 11 (Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên) Đại Học Sư phạm
Lịch sử 11 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên) Đại Học Sư phạm
Địa lí
Địa lí 11 (Cánh Diều) Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Đức Vũ (chủ biên) Đại học sư phạm
Địa lí 11 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Đức Vũ (chủ biên) Đại học sư phạm
Giáo dục kinh tế và pháp luật
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Cánh Diều) Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên) Đại học Huế
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên) Đại học Huế
Tin học
Tin học 11 Định hướng Khoa học máy tinh (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Tin học 11 Định hướng Khoa học máy tinh (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Công nghệ
Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Cánh Diều) Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Đại học Huế
Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Cánh Diều) Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Đại học Huế
Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Cánh Diều) Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy (Chủ biên) Đại học Huế
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất - Bóng rổ 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất - Bóng đá 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất - Cầu lông 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Quốc phòng an ninh Quốc phòng an ninh 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nghiêm Viết Hải ( Tổng chủ biên) Đoàn Chí Kiên ( Chủ biên) Giáo dục Việt Nam

Danh mục sách giáo khoa Khối 12 sử dụng năm học 2024-2025

Môn Tên sách Tác giả Nhà xuất bản
Toán
Toán 12, Tập một (Chân trời sáng tạo) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Toán 12, Tập hai (Chân trời sáng tạo) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Toán 12, chuyên đề học tập (Chân trời sáng tạo) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn
Ngữ văn 12 (Chân trời sáng tạo) Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 12 chuyên đề học tập (Chân trời sáng tạo) Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh Tiếng Anh 12 Global Success Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Vật lý
Vật lí 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Vật lí 12 Chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Hóa học
Hóa học 12 (Cánh Diều) Trần Thành Huế (Tổng chủ biên) Dương Bá Vũ (Chủ biên) Đại học sư phạm
Hóa học 12 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Trần Thành Huế (Tổng chủ biên) Dương Bá Vũ (Chủ biên) Đại học sư phạm
Sinh học
Sinh học 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Văn Lập (Tổng chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Sinh học 12 chuyên đề học tập(Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Văn Lập (Tổng chủ biên Kiêm chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Lịch sử
Lịch sử 12 (Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên) Đại học Sư phạm
Lịch sử 12 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên) Đại học Sư phạm
Địa lý
Địa lí 12 (Cánh Diều) Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) Đại học sư phạm
Địa lí 12 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) Đại học sư phạm
Giáo dục kinh tế và pháp luật
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 (Cánh Diều) Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Đại học Huế
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 chuyên đề học tập(Cánh Diều) Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Đại học Huế
Tin học
Tin học 12: Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Tin học 12: Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc(Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Tin học 12: Định hướng khoa học máy tính (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng khoa học máy tính (Kết nối tri thức với cuộc sống) Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên),Bùi Việt Hà(Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Công nghệ
Công nghệ 12: Công nghệ - CN điện – điện tử 12 (Cánh Diều) Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên) Đại học Huế
Chuyên đề Công nghệ 12: Công nghệ - CN điện – điện tử 12 (Cánh Diều) Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Đại học Huế
Công nghệ 12: Lâm nghiệp - Thủy sản (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Công nghệ 12: Lâm nghiệp - Thủy sản (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng huy Giới, Kim Văn Vạn (đồng chủ biên) – Giáo dục Việt Nam
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất: Bóng chuyền 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất: Bóng rổ 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất: Bóng đá 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất: Cầu lông 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam
Quốc phòng an ninh Quốc phòng an ninh 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nghiêm Viết Hải ( tổng chủ biên), Đoàn Chí Kiên ( chủ biên ) Giáo dục Việt Nam